Data från Kinas ventilindustri

År 2021 har det årliga produktionsvärdet för Kinas ventilindustri överstigit 210 miljarder yuan under många år i rad, med en industritillväxt på mer än 6%.
Antalet ventiltillverkare i Kina är enormt, och antalet stora och små ventilföretag över hela landet beräknas vara mer än 10 000. Att accelerera processen för industriell koncentration har blivit det strategiska målet för Kinas ventilindustri.Produktionsmässigt har den ökat stadigt de senaste åren.Den nationella ventilproduktionen var 7,86 miljoner ton 2017, 8,3 miljoner ton 2019, 8,5 miljoner ton 2020 och 8,7 miljoner ton 2021.

news

Posttid: maj-06-2022