Reducerare

  • Industrial Steel Con And Ecc Reducer

    Industrial Steel Con And Ecc Reducer

    Reduceraren är en av de kemiska rörkopplingarna, som används för anslutning av två olika rördiametrar.Formningsprocessen för reduceraren är vanligtvis pressning med reducerad diameter, pressning med expanderande diameter eller pressning med reducering av diameter och expanderande diameter.Röret kan även formas genom stansning.Reduceraren är uppdelad i koncentrisk reducering och excentrisk reducering.Vi producerar reducerare av olika material, såsom kolstålreducerare, legeringsreducerare, rostfria stålreducerare, lågtemperaturstålreducerare, högpresterande stålreducerare, etc., kan möta dina olika val.